BEBOERDEMOKRATI.NET

Din bolig • Dit valg • Din husleje • Dine penge

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Kursustilbud Budgetkursus

Budgetkursus

Email Udskriv PDF

 1.     Beboerdemokrati

I den almene boligsektor er der beboerdemokrati. Det vil sige at det er beboerne som bestemmer/har indflydelse på deres bolig/boligafdeling.

 

I dette afsnit vil vi komme ind på følgende:

 

a. Hvad siger loven om beboerdemokrati?

b. Hvordan er de beboerdemokratiske organer organiseret?

c. Hvilke roller spiller afdelingsbestyrelse, repræsentantskab, organisationsbestyrelse (Ansvar/kompetence)?

d. Hvad er administrationens rolle?

 

2.    Grundlæggende regneark (Excel)

Når man har ladet sig vælge ind i en afdelingsbestyrelse, har man sagt ja til at arbejde for beboernes interesser. Dette indebærer også, at man har forpligtet sig til at sætte sig ind i både lovgivning, regnskaber og budgetter.

For at kunne arbejde med især de to sidste er det vigtigt at have nogle værktøjer ved hånden, der kan lette en i dette arbejde. Her er regnearket et godt og brugbart værktøj, som det er godt at have kendskab til.

 

I dette afsnit vil vi komme ind på følgende:

 

a. Hvad er et regneark og hvad kan det bruges til?

b. Hvordan er regnearket opbygget?

c. Løsning af forskellige opgaver i et regneark

d. Hjemmeopgave

 

3.    Hvad er et budget?

Her bruger vi tid på at finde ud af hvad et budget egentlig er. Punktet her hænger ganske nøje sammen med punkterne 4 og 5

 

4.    Hvad bruges budgettet til?

Se under punkt 3.

 

5.    Hvordan er budgettet opbygget?

Se under punkt 3.

 

6.    Hvad er en vedligeholdelsesplan?

I den almene boligsektor har man pligt til at vedligeholde boligerne, det står simpelthen i loven. Det står også i loven at der skal udfærdiges en plan for denne vedligeholdelse, som strækker sig over minimum 10 år.

 

I dette afsnit vil vi komme ind på følgende:

 

a. Hvad er en vedligeholdelsesplan?

b. Hvordan er den opbygget?

c. Gennemgang af SfB-systemet (Er ved at blive erstattet af en andet tilsvarende system)

 

 

 

7.    Hvad er henlæggelsessystemet?

Samtidig med at vi har en forpligtelse til at vedligeholde vore boliger, så er vi også pligtige til at afsætte midler hertil. Til brug for dette er der udarbejdet et henlæggelsessystem, som skal være med til at sikrer, at der sker en jævn huslejeudvikling uden store udsving i huslejestigningerne.

 

Henlæggelserne udgør en forholdsvis stor andel af en afdelings samlede budget, og det er derfor vigtigt at have kendskab til hvorledes dette system fungerer.

 

I dette afsnit vil vi komme ind på følgende:

 

a. Hvad er grunden til at vi skal lave henlæggelser?

b. Hvad skal vi henlægge til?

c. Hvordan er henlæggelsessystemet opbygget?

Senest opdateret: Fredag, 23. december 2011 08:05